Διεύθυνση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Τάκης Μπάλτας

Τηλέφωνο: 210-2821535

Email: [email protected]