Πνευμονικό οίδημα

47

 pnevmoniko oidima
Το πνευμονικό οίδημα είναι πάθηση των πνευμόνων που εκδηλώνεται όταν οι κυψελίδες γεμίσουν με περίσσευμα υγρού, το οποίο έχει διαρρεύσει από τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή και κακή οξυγόνωση του αίματος.
Τα αίτια που προκαλούν το πνευμονικό οίδημα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε αυτά που οφείλονται στην καρδιά (καρδιογενές πνευμονικό οίδημα) και σε αυτά που οφείλονται σε άλλα αίτια (μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα).
Το συχνότερο σύμπτωμα του πνευμονικού οιδήματος είναι η δύσπνοια. Αυτή μπορεί να είναι απότομη ή βαθμιαία, ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξελίσσεται το πνευμονικό οίδημα.
Άλλα συμπτώματα είναι: εύκολη κόπωση, αδυναμία, ζάλη και υποξία (δηλαδή χαμηλή στάθμη οξυγόνου στο αίμα).
Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας κατάστασης είναι η χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή. Οι ασθενείς με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα χρειάζονται θειική μορφίνη, νιτρώδη και διουρητικά. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει