Πού οφείλεται η γυναικεία ανοργασμία;

127

54786
Τα αίτια της έλλειψης οργασμού στις γυναίκες συνιστούν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.
Τα οργανικά αίτια περιλαμβάνουν ορισμένες αγγειακές και ορμονικές δυσλειτουργίες, χρόνιες οργανικές παθήσεις (π.χ., κακοήθειες, διαβήτης), λήψη φαρμάκων κτλ. Κοινωνικοί παράγοντες, όπως οι βαθιές ηθικές αναστολές και οι ενοχές μιας γυναίκας για τη σεξουαλική πράξη μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την γυναικεία σεξουαλική κορύφωση. Οι ψυχολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την κατάθλιψη, προηγούμενες τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες, τον φόβο για την ερωτική πράξη και το υποκειμενικό άγχος απόδοσης. Η ποιότητα της σχέσης στην οποία βρίσκεται μια γυναίκα, όπως και της στάσης του συντρόφου απέναντί της παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Δυσκολίες στη συναισθηματική επικοινωνία, χρόνια ψυχολογική βία από τον σύντροφο και αίσθημα απόρριψης και μοναξιάς μπορούν να επιτείνουν με τη σειρά τους μια προϋπάρχουσα ψυχοσεξουαλική δυσκολία.
 
ΠΗΓΗ: ΘΑΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept