Νέο πρόγραμμα για την προστασία ενάντια στη νοθεία του ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού

226

Στο μικροσκόπιο βάζει πλέον η πολιτεία, την ποιότητα του μελιού και του λαδιού που διακινείται στην Ελληνική αγορά.

Tο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί τόσο στην Ελλάδα (στη χύμα – ανώνυμη μορφή του) όσο και παγκοσμίως, το τρόφιμο με τα υψηλότερα ποσοστά νοθείας ή υποβάθμισης χαρακτηριστικών, κυρίως με σπορέλαια.

Ταυτόχρονα, το (ανώνυμο κυρίως) μέλι βρίσκεται εντός των πρώτων 5 νοθευμένων προϊόντων, σε επίπεδο Ε.Ε.

Για την προστασία της υγείας των πολιτών,αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, δημιουργείται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα.

Στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα με ακρώνυμο QuaAuthentic_GR, συμμετέχουν επίσης το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος Πέτρο Ταραντίλη, η Εταιρεία – εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ και η Επαγγελματική οργάνωση ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ.Συντονίστρια της επιστημονικής ομάδας  του Ινστιτούτου Prolepsis, με επικεφαλής την Αθηνά Λινού, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και προέδρου του Ινστιτούτου.

Στο πλαίσιο του QuaAuthentic_GR θα αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία, τα οποία θα αναλύουν τα κύρια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών τύπων ελαιόλαδου και μελιού, με βάση τη γεωγραφική και βοτανική τους προέλευση.

Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί «βιβλιοθήκη» με το πρότυπο -ανά τύπο- προφίλ ποιοτικών/ποσοτικών χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος, η οποία θα αποτελεί πεδίο αναφοράς για τον έλεγχο προϊόντων ελαιόλαδου και μελιού ως προς την αυθεντικότητα και την ποιότητά τους. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα απευθύνονται σε παραγωγούς και εταιρείες τροφίμων για την αποτροπή φαινομένων νοθείας, καθώς και σε καταναλωτές για την αποτελεσματική προφύλαξή τους από σύγχρονα φαινόμενα νοθείας.

Το έργο εκτιμάται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι θα ενισχυθεί η κριτική ικανότητα του καταναλωτή, ώστε να επιλέγει ελληνικά γνήσια/μη νοθευμένα προϊόντα, υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Παράλληλα, το QuaAuthentic_GR αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα βασικών εξαγώγιμων ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων (ελαιόλαδο – μέλι), καθώς οι εταιρείες τροφίμων και οι Έλληνες παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο και καθ’ όλα έγκυρο εργαλείο για την πιστοποίηση της υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων τους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept