Το νερό είναι «πηγή ζωής»

164

Droplets-Water
Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) αποτελεί μια καλή ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε και να κατανοήσουμε την αξία που έχει για ολόκληρο τον πλανήτη το πολύτιμο αυτό υγρό.
Ο υπουργός αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του: «Το νερό είναι κοινό αγαθό, πηγή ζωής για όλους μας. Μπορούμε και οφείλουμε να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε αειφορικά».
Όπως προσθέτει: «Για την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα και προβλήματα που συνδέονται με το νερό, τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν την 22α Μαρτίου σαν «Διεθνή Ημέρα του Νερού».
Ημέρα γιορτής και προβληματισμού με διάφορες εκδηλώσεις γύρω από το νερό ως πηγή της ζωής και βασικό μοχλό της ανάπτυξης, η 22α Μαρτίου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε μία διαφορετική θεματολογία όπως για παράδειγμα το νερό και η υγεία, το περιβάλλον, οι πλημμύρες και τα διασυνοριακά ύδατα. Το 2015, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό είναι «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας στόχος μιας οικονομικής ανάπτυξης με σεβασμό προς το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τα οικοσυστήματα. Τα αναπτυξιακά μοντέλα λειτουργούν συνήθως αδιάφορα προς τη φύση και τους μηχανισμούς της, και επομένως το στοίχημα της πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης σε συνδυασμό με την ορθολογική εκμετάλλευση των υδατικών πόρων είναι πιο επίκαιρο από ποτέ», αναφέρει ο κ. Τσιρώνης.
 
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept