Ανατροπή! Τι προκαλεί τη Νόσο των λεγεωναρίων! Όχι, δεν είναι τα κλιματιστικά

293

Τα τελευταία χρόνια η νόσος των λεγεωναρίων παρουσιάζει έξαρση στην Ελλάδα  και ενώ, παλιά, η μετάδοση της Legionella γινόταν με τα κλιματιστικά, σήμερα ελέγχονται πλέον τα σταγονίδια από τα ντουζ ως υπεύθυνα για την εκδήλωση της νόσου!

Ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προληπτικού συστήματος ελέγχου της νόσου των λεγεωναρίων υλοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα ερευνήσουν διεξοδικά το θέμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας, θα ελεγχθούν τα συστήματα νερού περισσότερων από 50 ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίως της Κρήτης. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής του ΑΠΘ,διευθυντής του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Tμήματος Γεωπονίας, Κώστας Κουτσουμανής.

«Το πρόγραμμα είναι εστιασμένο σε ξενοδοχειακές μονάδες και  γενικά σε μεγάλα κτίρια. Η μετάδοση  παλιά είχε να κάνει κυρίως με κλιματιστικά, δηλαδή η μετάδοση γινόταν μέσω κλιματιστικών. Τώρα με την νέα τεχνολογία των κλιματιστικών, η μετάδοση κυρίως γίνεται μέσω των ντουζ, δηλαδή  των υγρών. Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχει να κάνει κυρίως με αυτό. Δεν μεταδίδεται με το σύστημα ύδρευσης αλλά από τα σταγονίδια που κάνουν τα ντουζ όταν δεν έχει γίνει σωστά η θέρμανση και καταπολέμηση

Με βάση αυτά θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο επικινδυνότητας του παθογόνου μικροοργανισμού στα συστήματα νερού συναρτήσει των χαρακτηριστικών τους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί μακροπρόθεσμα να καταστήσει εφικτό τον συνδυασμό εργαλείων και δεδομένων, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο προληπτικό σύστημα για τον δραστικό έλεγχο της Legionella στα συστήματα νερού ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά.

Να σημειωθεί, ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στο  πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχει, επίσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept