Διαγωνισμός για την απομάκρυνση φυτοφαρμάκων από τη Σταυρούπολη

210

Νέος διαγωνισμός πρόκειται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα για την απομάκρυνση πέντε τόνων εγκαταλελειμμένων φυτοφαρμάκων, που είχαν αγοραστεί πριν από 30 πλέον χρόνια, δεν χρησιμοποιήθηκαν, αλλά ούτε καταστράφηκαν, και βρίσκονται τα τελευταία 13 χρόνια σε κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Την απόφαση για τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού έλαβε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, καθώς προέκυψαν ζητήματα κατά τη διάρκεια της κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας και, μετά από αίτημα της Επιτροπής, η νομική υπηρεσία πρότεινε τη μη συνέχισή της.
Τα φυτοφάρμακα αγοράστηκαν από τον πρώην Εθνικό Οργανισμό Καπνού και δεν καταστράφηκαν όπως προβλεπόταν, ενώ παρέμειναν στο κτίριο στη Σταυρούπολη, το οποίο παραχωρήθηκε το 2005 στην τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά της Περιφέρειας έγιναν ενέργειες για την απόσυρσή τους από την εταιρεία που τα εισάγει, ώστε να μην καταβληθεί το κόστος της διαχείρισης αποβλήτων, κάτι που δεν ευοδώθηκε. Το 2002 με την εκκαθάριση του Οργανισμού Καπνού έγινε μια καταγραφή. Ακολούθησε νέα καταγραφή το 2012 και διαγωνιστική διαδικασία το 2015, κατά την οποία ελήφθησαν προσφορές. Αργότερα προέκυψαν νέες χαμηλότερες προσφορές, οι οποίες όμως δεν ήταν τελικές, καθώς χρειαζόταν και έγκριση από ναυτιλιακή εταιρεία, που επρόκειτο να μεταφέρει τα φυτοφάρμακα στο εξωτερικό για διάλυση..

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept