Καρκίνος παχέος εντέρου και νέες θεραπείες

446

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων έχει μπει μία ομάδα ενζύμων που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη καρκινικών όγκων στο παχύ έντερο.

Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται στο Cancer Research  η έρευνα αποκαλύπτει έναν νέο θεραπευτικό στόχο και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου παχέος εντέρου.

Οι ερευνητές συνέκριναν υγιή ποντίκια με ποντίκια που είχαν καρκίνο παχέος εντέρου κάνοντας περιεκτική και σύνθετη ανάλυση (Μεταβολικομική) των μεταβολιτών οι οποίοι παράγονται κατά τη διάσπαση των τροφίμων και των χημικών ουσιών. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο τομέας της Μεταβολικομικής έχει αποδειχθεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην Ιατρική Ακριβείας καθώς μπορεί να προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα των βιολογικών διαδικασιών και μοριακών φαινοτύπων ή χαρακτηριστικών. Διευκρινίζεται ότι η Ιατρική Ακριβείας επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή θεραπειών προσαρμοσμένων στο μοναδικό γενετικό και μοριακό προφίλ του καθενός εξ ημών.

Οι επιστήμονες, εντόπισαν τους συγκεκριμένους μεταβολίτες λιπαρών οξέων που αφθονούσαν στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Αν ένα ποντίκι έχει καρκίνο στο παχύ έντερο, οι συγκεντρώσεις των EpOMEs στο πλάσμα και το παχύ έντερο είναι δραματικά αυξημένες και τα παραγόμενα από τους μεταβολίτες αυτούς ένζυμα, η CYP μονοοξυγενάσης, υπερεκφράζεται στο παχύ έντερο.

Οι ειδικοί μελέτησαν όμως και κύτταρα από ανθρώπους με καρκίνο στο παχύ έντερο και τα συνέκριναν με υγιή κύτταρα παχέος εντέρου και παρατήρησαν το ίδιο: υπερέκφραση ή πληθώρα ενζύμων της CYP μονοοξυγενάσης.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν φαρμακολογικές και γενετικές προσεγγίσεις και αφαίρεσαν ή ανέστειλαν τα ένζυμα της CYP μονοοξυγενάσης στα ποντίκια με καρκίνο παχέος εντέρου και βρήκαν ότι η ανάπτυξη του όγκου καταστελλόταν, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αν μπλοκάρει το εν λόγω ένζυμο, τότε ο καρκίνος στο παχύ έντερο μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι μεταβολίτες που εμπλέκονται στην ενίσχυση του καρκίνου του παχέος εντέρου, οι ερευνητές μελέτησαν τις βιολογικές δράσεις των μεταβολιτών της CYP μονοοξυγενάσης. Σε μια in vitro δοκιμή, διαπίστωσαν ότι τα εποξυοκταδενοϊκά οξέα (EpOMEs), αλλά όχι άλλοι μεταβολίτες της CYP μονοοξυγενάσης, αύξησαν τη φλεγμονή τόσο στα φλεγμονώδη όσο και στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου. Έπειτα, έκαναν θεραπεία στα ποντίκια που είχαν καρκίνο λόγω των EpOMEs και παρατήρησαν αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των όγκων.

Συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω στοιχεία αποδεικνύουν ότι «ο μέχρι πρότινος υποτιμημένος μηχανισμός της CYP μονοοξυγενάσης» πρέπει να μελετηθεί σε βάθος για την πρόληψη ή θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Σημειώνει δε ότι παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ήδη εγκεκριμένα φάρμακα που αναστέλλουν την CYP μονοοξυγενάση, όπως ένα αντιϋπερτασικό και και ένα υπολιπιδαιμικό, γεγονός που σημαίνει ότι τα εν λόγω σκευάσματα θα μπορούσαν να εναπροσδιοριστούν ως προς την πρόληψη ή τη θεραπεία του καρκίνου παχέος εντέρου.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept