Έρευνα ανοίγει τον δρόμο για διαστημικές τράπεζες σπέρματος

31

Μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας στην Αυστρία, δείχνει ότι υπάρχει «δυνατότητα δημιουργίας τράπεζας σπέρματος έξω από τη Γη».

Για να αποδείξουν το παραπάνω συμπέρασμα οι ερευνητές εξέθεσαν το κατεψυγμένο υλικό από 10 υγιείς δότες σε συνθήκες μικροβαρύτητας και στη συνέχεια ανέλυσαν τη γονιμότητά του, μελετώντας τη συγκέντρωση, την κινητικότητα και τις αλλαγές στο DNA.

Όπως αποδείχθηκε, το σπέρμα δεν είχε σημαντικές διαφορές από τα δείγματα στη Γη.

Μία από τις ερευνήτριες, η Μονσερά Μποάντα του οργανισμού Dexeus Women’s Health στη Βαρκελώνη, σημείωσε ότι ενώ προηγούμενες μελέτες έδειχναν ότι τα δείγματα ανθρώπινων σπερματοζωαρίων θα μπορούσαν να χάσουν την κινητικότητα τους σε μηδενική βαρύτητα, τώρα δεν υπήρξαν αναφορές για επίδραση της βαρύτητας στου κατεψυγμένους γαμέτες.

Να σημειωθεί πως το σπέρμα θα μπορούσε να μεταφερθεί και κατεψυγμένο και στο διάστημα.

Ωστόσο, η μελέτη είναι προκαταρκτική καθώς οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρέπει να εκθέσουν το κατεψυγμένο σπέρμα σε συνθήκες διαστήματος, για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και να αναλύσουν τις επιπτώσεις των διαφορετικών επιπέδων βαρύτητας.

«Η καλύτερη επιλογή μας είναι να διεξάγουμε το πείραμα σε μια πραγματική διαστημική πτήση, αλλά η πρόσβαση είναι περιορισμένη», σημείωσε η Μποάντα.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept