Μικρά τα μεγέθη της Υγείας, δύσκολο επενδυτικό κλίμα αλλά τα γενόσημα πάνε καλά

2

Γιαννης Μπασκοζος πανελ
Καθολική πρόσβαση στο φάρμακο, ορθολογική συνταγογράφηση κι έλεγχος δαπανών. Αυτό το τρίπτυχο έθεσε ως προτεραιότητα ο γενικός γραμματέας Γιάννης Μπασκόζος μιλώντας χθες σε ιατρικό συνέδριο στο 6o Συνέδριο Pharma & Health Conference, Κάραβελ.
Ο ίδιος μιλώντας σε πάνελ υπό το συντονισμό του Αιμίλιου Νεγκή αναφέρθηκε στους στόχους των ξένων και επισήμανε ότι «εμείς  πρέπει να επιμείνουμε να διαμορφώνουμε δικούς μας στόχους οι οποίοι οδηγούν σε  υποστόχους όπως η αύξηση εγχώριας παραγωγής γενοσήμων, ανάπτυξη έρευνας, πολιτική εισόδου καινοτόμων φαρμάκων, ελάττωση συμμετοχής ασθενών».
Για τα ζητήματα που επικεντρώνεται πλέον η Κυβέρνηση, ανέφερε ότι συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, η επέκταση και ολοκλήρωση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο έλεγχος από τον ΕΟΦ της επιστημονικής πληροφορίας σε φαρμακευτικά σκευάσματα, η γρήγορη ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων». Υπογράμμισε επίσης, ότι για όλα τα φάρμακα θα πρέπει να υπάρχει ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης ώστε να μην ευνοούνται κάποια φάρμακα έναντι άλλων, αφήνοντας να εννοηθεί πως έτσι θ΄ αποφευχθεί τυχόν ευνοϊκή μεταχείριση.
Ο κ. Μπασκόζος ανέφερε ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης δίνει προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στα χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στην αύξηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Εκτίμησε επίσης, ότι ο χάρτης υγείας θα είναι έτοιμος μέσα στο 2015 και πως τα ηλεκτρονικά μητρώα ασθενών θα είναι διαθέσιμα εντός του 2016. «Βοηθήστε μας να τα εφαρμόσουμε», είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Συνταγογράφησης, όπως ειπώθηκε στη συνέχεια του συνεδρίου χρειάζεται πάνω από ένα 1 χρόνο για να ολοκληρωθεί ωστόσο θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους.
Ωστόσο, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, που έδειξαν οι ομιλητές έχουμε διαρκώς βελτίωση των μεγεθών στα γενόσημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει