Ποιες καθημερινές συνήθειας βλάπτουν την ακοή

424

Η βαρηκοΐα δημιουργεί πολλά επικοινωνιακά προβλήματα, κοινωνική απομόνωση οικογενειακή και εργασιακή δυσλειτουργία στα βαρήκοα άτομα, ενώ στα μικρά παιδιά δυσκολεύει την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού κάθε ηλικίας ταλαιπωρείται από προβλήματα ακοής.

Ο αριθμός των βαρήκοων παγκοσμίως ανέρχεται σε 643 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη φθάνει τα 84 εκατομμύρια.

Το 60-70% των βαρήκοων θα χρειαστούν ακουστικά, ή κοχλιακά εμφυτεύματα

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η βαρηκοΐα, ανάλογα με τον βαθμό της και την ηλικία εμφάνισής της, μειώνει δραματικά την ικανότητα της γνώσης, επηρεάζει αρνητικά τον ψυχισμό, δημιουργεί πολλές φορές κατάθλιψη, μειώνει την γνωστική ικανότητα, αυξάνει την άνοια και την σωματική κούραση και δημιουργεί πολλές φορές κινητικά προβλήματα διαταράσσοντας την ισορροπία του βαρήκοου ατόμου.

   Ποιες καθημερινές συνήθειες βλάπτουν την ακοή

Καθημερινές συνήθειες. όπως η μουσική σε υψηλή ένταση, η υπερβολική χρήση του handsfree στο κινητό, αλλά και επαγγέλματα τα οποία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε υψηλές εντάσεις και συχνότητες ήχου, βλάπτουν την ακοή.

Πολλοί νέοι βλάπτουν την ακοή τους μειώνοντας την ακουστική τους οξύτητα και μόνο επειδή συχνάζουν σε χώρους, όπου η μουσική είναι σε ένταση πολύ μεγαλύτερη απ΄ αυτήν που μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο αυτί.

Αν αθροιστικά στη διάρκεια μιας μέρας εκτίθεται ένα άτομο σε θόρυβο 110dB για 4 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, καταστρέφονται τα νευρικά κύτταρα του κοχλία, με σταδιακή μείωση της ακοής στις υψηλές συχνότητες, εκεί που στηρίζεται η διάκριση και άρα η κατανόηση της ομιλίας και στη συνέχεια σε όλο το ακουστικό φάσμα.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ακουστικό τραύμα, δηλαδή μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη στα νευρικά κύτταρα του αυτιού.

Το ίδιο συμβαίνει με την υπερβολική χρήση του handsfree από το κινητό.

Στον εργασιακό χώρο επίσης οι χειριστές κομπρεσέρ, χορτοκοπτικών, οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο και στις βιοτεχνίες, εκτίθενται σε υψηλές εντάσεις και συχνότητες ήχου και μετά από χρόνια παρατηρείται κατά κανόνα πτώση των επιπέδων της ακοής.

Μόνη λύση προστασίας είναι η πρόληψη με  ωτοασπίδες.

 

 

 

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept