ΕΦΕΤ: Περισσότεροι από 70.000 έλεγχοι για την ασφάλεια των τροφίμων

77

Κάθε χρόνο, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) πραγματοποιεί 8.330, επιθεωρήσεις εκ των οποίων 700 περίπου αφορούν στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με 510 τουλάχιστον δειγματοληψίες και αναλύσεις.

Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν με αφορμή την έγκριση του προγράμματος επίσημων ελέγχων για το 2019 και το 2020.

Σύμφωνα με τον φορέα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυαστικούς ελέγχους (επιθεώρηση – δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση) και περιλαμβάνει:

Εστιασμένες δράσεις στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
Συχνούς ελέγχους σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας.
Αποτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης.
Επαλήθευση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του αυτοελέγχου και της ιχνηλασιμότητας.
Αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων και δόλιων πρακτικών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, των επιτραπέζιων ελιών και των αυγών.
Αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή, σε σχέση με την αναγραφή ισχυρισμών διατροφής και υγείας.
Ενίσχυση της εποπτείας και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων.

Ο συνολικός αριθμός ελέγχων ποιότητας των τροφίμων, από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Ελεγκτικές Περιφερειακές Αρχές, ξεπερνά κατ’ έτος τις 70.000.

Πρόσφατα, σε μια μόνο μέρα, ο ΕΦΕΤ επέβαλε πρόστιμα 67.650 ευρώ σε 6 επιχειρήσεις οι οποίες εντοπίστηκαν να διακινούν νοθευμένα ή μη ασφαλή προϊόντα, να παραπλανούν τους καταναλωτές, να μην συμμορφώνονται στους κανονισμούς υγιεινής.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept