Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα

116

Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο ζητάει με εγκύκλιό της από τις συναρμόδιες υπηρεσίες η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να αυξήσουν τους ελέγχους σε σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους αγαθών, αλλά κυρίως τροφίμων.

Ειδικότερα, για τα τρόφιμα, επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη επομένως βαρύτητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων. Εάν διαπιστωθούν προϊόντα με καθόλου ή ελλιπή επισήμανση αυτά δεσμεύονται κατά τη προβλεπόμενη διαδικασία, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και εάν απαιτείται, ενημερώνονται άμεσα άλλες αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τα κρέατα, απαιτούνται μεταξύ άλλων: πλήρης καταγραφή των προϊόντων, η κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών,  αναρτημένες πινακίδες με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, μη πώληση κιμά που έχει κοπεί από πριν.

Για τα προϊόντα αρτοποιίας, απαιτούνται: πινακίδες στο ράφια του καταστήματος, αναγραφή επί ττων προβλεπομένων ενδείξεων στις συσκευασίες, διακριτή τοποθέτηση στους χώρους διάθεσης.

Για τα πτηνοτροφικά προϊόντα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορία και διακίνηση αυγών, δηλαδή πλήρης επισήμανση από εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο επί του κελύφους αυτών, καθώς και αναγραφή των προβλεπομένων από το νόμο ενδείξεων.

Όσον αφορά τα οπωρολαχανικά, μεταξύ άλλων απαιτείται: αναγραφή των προβλεπομένων ενδείξεων, τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας, κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών.

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρέπει να τηρούν τιμοκαταλόγους και να μην παραλείπουν τις ενδείξεις για τα προϊόντα που διαθέτουν (έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κατεψυγμένο, προϊόν ΠΟΠ, κλπ).

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept