Πως μπορεί το σύστημα Υγείας να γίνει πιο αποδοτικό;

109

γιατροι 1
Πως μπορούμε ν΄ αναπτύξουμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα; Να είναι πιο μεγάλη η απόδοση των συστημάτων Υγείας; Συνάντηση των διευθυντικών στελεχών πραγματοποιεί  στην Αθήνα το διάστημα 3-8 Μαΐου 2015 ο διεθνής οργανισμός Cochrane Collaboration.  Την Πέμπτη 7 Μαΐου θα διεξαχθεί μία ημερίδα στο Electra Palace Hotel με διαλέξεις στα αγγλικά και στα ελληνικά σχετικά με την ανάγκη χρήσης τεκμηρίων στη σύγχρονη κλινική πράξη στην Ελλάδα.
Στην ημερίδα θα συζητηθεί η σημαντικότητα της ύπαρξης εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών σύμφωνα με τις αρχές της ιατρικής βάσει τεκμηρίων (Evidence Based Medicine), όπως επίσης και ο κομβικός ρόλος που έχει παίξει η Cochrane Collaboration σ’ αυτό το σκοπό. Θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία η ιατρική βάσει τεκμηρίων  έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην βέλτιστη λήψη αποφάσεων και στην διαμόρφωση ενός αποδοτικού εθνικού συστήματος υγείας.
Συγκεκριμένα, οι ομιλίες θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα:

  • Πώς μπορεί η ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός εθνικού συστήματος υγείας.
  • Ο ρόλος της ανασκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στην ανάπτυξη εθνικών οδηγιών για την υγεία και συνδέσεις με όργανα λήψης αποφάσεων.
  • Παραδείγματα συστηματικών ανασκοπήσεων που έχουν αλλάξει την οπτική της ιατρικής κοινότητας γύρω από συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.

Στο διάστημα 3-8 Μαΐου διεξάγεται παράλληλα μια σειρά  σεμιναρίων για επαγγελματίες Επιστημών Υγείας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της ιατρικής βάσει τεκμηρίων.
Είναι η πρώτη φορά που η Cochrane Collaboration διεξάγει αυτού του επιπέδου συνάντηση στην Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία σε διακεκριμένους επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο στους τομείς της Ιατρικής, Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας να βρεθούν στη χώρα μας και να συμμετάσχουν στην ημερίδα και τα σεμινάρια.
Η οργάνωση του συνεδρίου γίνεται υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών των πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων και σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα και τους ομιλητές, καθώς και για τα σεμινάρια, μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο https://athens2015.cochrane.org/. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε  στο  e-mail athens2015@cochrane.org].

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept