Καταρρέουν οι Έλληνες φαρμακοποιοί – το 49% έχει σύνδρομο burnout

242

Oι άνθρωποι που προσέχουν την υγεία μας και μας προμηθεύουν τα φάρμακά μας, δεν αντέχουν . Καταρρέουν οι Έλληνες φαρμακοποιοί. Παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ψυχικής και σωματικής κόπωσης και απώλειας ενέργειας και διάθεσης.

Αυτό προκύπτει από την εργασία με τίτλο “Greek pharmacists level of job burnout: The role of parenthood” (“Τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στους Έλληνες φαρμακοποιούς: Ο ρόλος της γονικής μέριμνας”), την οποία εκπόνησε ο ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου, Εμμανουήλ Παπαβασιλείου και η οποία θα παρουσιαστεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής, που διοργανώνει στις 5 και 6 Μαΐου ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων φαρμακοποιών βάσει δεικτών συναισθηματικής εξάντλησης, απο-προσωποποίησης και προσωπικής επίτευξης, έδειξαν ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες (49%) είχαν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης, ενώ το 36,3% είχε μέτριο επίπεδο. Αντίθετα το 80% των συμμετεχόντων δεν απομακρύνθηκε από τους ασθενείς/πελάτες του, αφού το 45,4% είχε χαμηλό δείκτη απο-προσωποποίησης και το 34,6% μέτριο. Αναφορικά με τον τρίτο δείκτη επαγγελματικής εξουθένωσης, το 71,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα εμφάνισε υψηλά (30,7%) ή/και μέτρια (40,8%) επίπεδα προσωπικής επίτευξης (αίσθηση ικανότητας να προσφέρουν στον χώρο εργασίας τους).

“Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, παρ’ όλο που ένας/μία στους δύο φαρμακοποιούς του δείγματος εμφάνισε υψηλά επίπεδα ψυχικής και σωματικής κόπωσης, καθώς και απώλειας ενέργειας και διάθεσης (συναισθηματική εξάντληση), δεν έχουν απομακρυνθεί ή αποξενωθεί από τους ασθενείς/πελάτες τους, αφού τα επίπεδα αποπροσωποίησης παραμένουν χαμηλά. Επιπλέον σε προσωπικό επίπεδο ένας/μία στους τρεις εμφάνισε υψηλά επίπεδα αίσθησης ικανότητας να προσφέρει στον χώρο εργασίας (προσωπική επίτευξη)” επισημαίνει ο κ. Παπαβασιλείου.

Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του δείγματος στον δείκτη της προσωπικής επίτευξης ήταν 34,9% (μέγιστο 48%), ενώ ο μέσος όρος για τους γονείς 36,5% και για τους συμμετέχοντες χωρίς γονική μέριμνα 33,5%. Όσον αφορά το δείκτη αποπροσωποποίησης, ο μέσος όρος όλου του δείγματος ήταν 8% (μέγιστο 30%), ενώ ο μέσος όρος για τους γονείς ήταν 7,14% και για τους συμμετέχοντες χωρίς γονική μέριμνα 8,68%.

Η έρευνα άρχισε το 2016 σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτήθηκε από τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το δείγμα αφορά 304 φαρμακοποιούς από όλα τα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στο 2ο και στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής, που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2016 και 2017 αντίστοιχα. Οι γυναίκες αποτελούν το 64,1% του δείγματος, ενώ το 47% των ερωτηθέντων δήλωσαν παντρεμένοι την περίοδο της έρευνας.

Επιπλέον 135 συμμετέχοντες (44%) είχαν τη γονική μέριμνα τουλάχιστον ενός τέκνου.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept