Κέντρο Αιμοδοσίας Βόρειας Ελλάδας θα ανεγερθεί στη Σίνδο

153

Σε δύο οικοδομικά τετράγωνα, συνολικής έκτασης 7.281,92 τετραγωνικών μέτρων, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, θα ανεγερθεί το δεύτερο Κέντρο Αίματος της χώρας, μετά την  ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Δέλτα για την παραχώρηση οικοπέδου γι΄ αυτό τον σκοπό.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Υγείας και μετά την αρχική συμφωνία της 29ης Δεκεμβρίου 2017, στο Γραφείο Πρωθυπουργού Β. Ελλάδας, η παραχώρηση της έκτασης κατά κυριότητα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την εντός πενταετίας ανέγερση του Κέντρου Αίματος Βόρειας Ελλάδας.

Το Κέντρο Αίματος Βόρειας Ελλάδας, που θα επεξεργάζεται 500-600 μονάδες αίματος ημερησίως και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα καλύπτει τις ανάγκες μετάγγισης Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης και οι δραστηριότητες του θα περιλαμβάνουν το συντονισμό των αιμοδοτήσεων, την επεξεργασία, τον έλεγχο και τη διανομή των προϊόντων αίματος. Η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων ρυθμίζονται αυστηρά από την εθνική νομοθεσία και ακολουθούν τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept