Κύρωση σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», του ΩΚΚ και του ελληνικού Δημοσίου

97

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιπές Διατάξεις».

Αντικείμενο της δωρεάς που ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ είναι η κατασκευή νέας πτέρυγας του ΩΚΚ, ο πλήρης εξοπλισμός της νέας πτέρυγας, η επιλεκτική ανακατασκευή μεμονωμένων δωματίων και χώρων του υφιστάμενου αυτόνομου κτιρίου του ΩΚΚ που επηρεάζονται άμεσα από την προσθήκη της νέας πτέρυγας, η ανανέωση μέρους του εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου του ΩΚΚ, η δημιουργία πρόσθετων υπόγειων θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Επίσης, η ίδρυση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, η δημιουργία ελικοδρομίου για την επείγουσα μεταφορά σθενών και μοσχευμάτων, η σύσταση και λειτουργία σύγχρονης και πλήρως ανανεωμένης παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «με τη σύμβαση αυτή εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, αφού αναβαθμίζει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΩΚΚ, εδραιώνει το ΩΚΚ ως «κέντρο αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προάγει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας των κατοίκων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ανασφάλιστων πολιτών και εξοικονομεί δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από την αποφυγή σημαντικών δαπανών που καταβάλλονται σήμερα από το ελληνικό δημόσιο για την διενέργεια ιατρικών πράξεων μεταμόσχευσης στο εξωτερικό».

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept