Συνεργασία ΕΦΕΤ και Γενικού Χημείου του Κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας

236

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και το Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας συντονίζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου οι καταναλωτές των χωρών μας να απολαμβάνουν περισσότερο ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη σήμερα στη Λευκωσία πρωτόκολλο συνεργασίας σε θέματα χημικής – μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων, αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών – βιολογικών κινδύνων και ταυτοποίησης – αυθεντικότητας των τροφίμων μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, τα κίνητρα που οδήγησαν στην υπογραφή του πρωτοκόλλου είναι η ύπαρξη κοινού επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και η επιθυμία και η δυνατότητα ανάπτυξης και προαγωγής της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η ενίσχυση της κοινής συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας μέσω της τροφής, η οποία απορρέει από τη συμμετοχή των δύο οργανισμών στα δίκτυα των Εστιακών Σημείων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων – EFSA, αποτελούν βασικούς στόχους του πρωτοκόλλου.

Με την υλοποίηση του πρωτοκόλλου αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της αξιοποίησης τεχνογνωσίας στους τομείς της αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων μέσω της τροφής καθώς επίσης και της ταυτοποίησης και αυθεντικότητας των τροφίμων. Επίσης, η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και στοιχείων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας και δεδομένων και η κοινή διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών διαλέξεων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Ιδιαίτερα επωφελής κρίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προοπτική κοινής υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα, στον τομέα της έρευνας, προαγωγής επιστημονικών θεμάτων και απόκτησης τεχνογνωσίας, με παράλληλη προβολή του έργου των δύο οργανισμών.

 

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept