ΕΛΣΤΑΤ: Δραματική μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας

102

Στα 8.815 εκατ.ευρώ κινήθηκε η Δημόσια δαπάνη Υγείας το 2017, σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, της τάξης του 1,2%, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συστήματος Λογαριασμών Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μειωμένη συνολικά δημόσια χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας, αποδεικνύεται από το ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ετσι, ενώ το 2016 οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία ήταν στο 5,05% του ΑΕΠ, το 2017 κι ενώ υπήρξε θεωρητικά καλύτερος ρυθμός ανάπτυξης, οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν στο 4,9% του ΑΕΠ, απέχοντας σημαντικά από το επιθυμητό 6%, που θα έφερνε τη δαπάνη σε εξορθολογισμό, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

Σταθερή η ιδιωτική δαπάνη – Μείωση στη συμβολή της δημόσιας στη συνολική δαπάνη
Αντίθετα, οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σημειώνουν σταθερότητα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Η δαπάνη για το 2017 διαμορφώθηκε στα 5.614 εκατ. ευρώ, από τα 5.625 που καταγράφηκε το 2016. Ως προς τη συμμετοχή της δημόσιας δαπάνης στη συνολική χρηματοδότηση των δαπανών της υγείας, παρατηρείται μείωση, που καταγράφεται στο 61,1% για το 2016, και 60,8% για το 2017. Αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα και τη συμβολή του στην συνολική δαπάνη υγείας, σημειώθηκε αύξηση, από το 38,5% το 2016, στο 38,7% για το έτος 2017.

Η μεγαλύτερη μείωση των δημόσιων δαπανών καταγράφεται κυρίως στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης, όπου η δαπάνη μειώθηκε κατά 5%, δηλαδή στα 3.275 εκατ.ευρώ.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept