Με αυτή την κίνηση των δαχτύλων πετάει αυτός ο μυς σας; Τι λέει γι’αυτό ο Δαρβίνος

149

Oι Ιστορικές δομές είναι τα υπολείμματα της εξέλιξης – μέρη του σώματος τα οποία, μέσω της κληρονομιάς, έχουν ξεπεράσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο προέκυψαν. Μερικές από τις πιο ευχάριστες υπενθυμίσεις της κοινής καταγωγής που μοιραζόμαστε με άλλα ζώα, δείχνουν ότι τα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος προηγούνται του είδους μας εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Το σαράντα δύο τοις εκατό των Αμερικανών λέει ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν στην παρούσα μορφή τους τα τελευταία 10.000 χρόνια – ένα ποσοστό που δεν άλλαξε πολύ από το 1982, όταν ο Gallup άρχισε να εκφωνεί απόψεις για την εξέλιξη.

Αρκετά όμως αποδεικτικά στοιχεία, από τα απολιθώματα, τη συγκριτική ανατομία και τη γενετική, λένε μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν χρειάζεται να σκάβετε τα βουνά της έρευνας για να βρείτε τα ίχνη της εξέλιξης. Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω βίντεο, είναι ορατά στο σώμα σας.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept