Τί δείχνουν οι ζωγραφιές των παιδιών

142

Τα χρώματα, η πίεση στο χαρτί, αλλά και τα σημεία στο φυλο που τα παιδιά θα επιλέξουν να ζωγραφίσουν µέσω της µνήµης, της φαντασίας και της πραγµατικότητας, είναι μερικώς μια πιθανή προβολή του ψυχισμού τους.

Τα σχέδια από µνήµης βασίζονται σε ό,τι θυµούνται τα παιδιά. Πολλά δυσκολεύονται να ζωγραφίσουν κάτι, κάνοντας χρήση µόνο της φαντασίας τους. Μπορεί να χρειάζονται ένα σχέδιο που να απαιτεί συµπλήρωση ή ολοκλήρωση. Το αν και κατά πόσο ένα παιδί χρησιµοποιεί τη φαντασία του στη ζωγραφική επηρεάζεται και από αναπτυξιακούς παράγοντες, γράφει το noesi.gr

Τα στάδια της καλλιτεχνικής ανάπτυξης

Στάδιο µουντζουρώµατος (2-4). Η ζωγραφιά σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης, ευθείες και κυκλικές γραµµές. Στην ηλικία των 4 ετών το παιδί αρχίζει να τα κατονοµάζει.

Προσχηµατικό στάδιο (4-7). Η ζωγραφιά χαρακτηρίζεται από παραστατικά σύµβολα, ειδικά υποτυπώδεις ανθρώπινες µορφές.

Σχηµατικό στάδιο (7-9). Σε αυτό το στάδιο παρατηρείται η ανάπτυξη των παραστατικών συµβόλων, η σύνθεση, το χρώµα για συγκεκριµένα αντικείµενα και συγκεκριµένες φόρµες για τους ανθρώπους.

Στάδιο αναδυόµενου ρεαλισµού (9-11). Σε αυτό το στάδιο είναι καλύτερη η αποτύπωση της προοπτικής και των χρωµάτων στη φύση, ενώ αυξάνεται η ακαµψία στην εικαστική έκφραση.

Στάδιο του ψευτο-ρεαλισµού (11-13). Παρατηρείται ενίσχυση της επίγνωσης των ανθρώπινων µορφών και του περιβάλλοντος. Τελειοποίηση της καρικατούρας.

Γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σχεδίων στα παιδιά

Πολύ έντονο και επαναλαµβανόµενο σβήσιµο: Ανασφάλεια. Πιθανόν άγχος.Πιθανόν αποτέλεσμα χρόνιας ασθένειας.

Θέση ζωγραφιάς.

Στο κέντρο: Φυσιολογικό και ασφαλές άτοµο.Ανασφάλεια και ακαµψία όταν βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο, ιδιαίτερα στις διαπροσωπικές σχέσεις.Τάση για εmκέντρωση στον εαυτό.Τάση για συναισθηµατική συµπεριφορά

Στη δεξιά πλευρά της σελίδας Σχετικά σταθερή και ελεγχόµενη συµπεριφορά. Πιθανές τάσεις διανοητικοποίησης που πιθανόν αναστέλλουν τη συναισθηµατική έκφραση.

Στην αριστερή πλευράΔεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν στα παιδιά.

Ψηλά στη σελίδα Πιθανόν υψηλά επίπεδα τάσης επίτευξης.

Χαµηλά στη σελίδα Συναισθήµατα ανασφάλειας και ανεπάρκειας.Πιθανή νεύρωση.

Πίεση στο χαρτί.

Φυσιολογική στα παιδιά και µάλιστα τα αγόρια συνήθως τείνουν να πιέζουν πολύ περισσότερο από τα κορίτσια.

Ασυνήθιστα ελάχιστη πίεση, αχνές γραµµές :Χαµηλό επίπεδο ενέργειας.

Παλινδρόµηση. Πιθανό ιστορικό στέρησης ή απόρριψης.

Υπερβολική σκίασn.

Προβλήµατα συναισθηµατικής προσαρµογής, αν και θεωρείται φυσιολογικό στα πολύ µικρά παιδιά.

Λεπτοµέρειες.

Οι περίεργες λεπτοµέρειες στα παιδιά υποδηλώνουν αποδιοργάνωση της προσωπικότητας.

Μικρή διαταραχή της συμμετρίας.

Συναντάται στα παιδιά που βρίσκονται σε συνθήκες πίεσης και θεωρείται φυσιολογικό, ενώ συναντάται και στα παιδιά µε φτωχή προσαρµογή και φτωχή σχολική επίδοση

Aξιoσηµείωτn διαταραχή της συµµετpίας

Φανερή επιθετικότητα µε πιθανή νευρολογική διαταραχή.

Πηγή: noesi.gr

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept