Καλωσόρισμα στα σχολεία με ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγιεινής διατροφής

178

Το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία ξαναρχίζει με το νέο σχολικό έτος στις χώρες της ΕΕ.
Στόχος του προγράμματος της ΕΕ έχει είναι η διάδοση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά και περιλαμβάνει εκτός από τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, διδασκαλία για τη σημασία της σωστής διατροφής.
Η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή απευθύνθηκε σε 30 και πλέον εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το σχολικό έτος 2017/2018.
«Με τα προγράμματα της ΕΕ για τα σχολεία, τα παιδιά πέρα από το ότι μαθαίνουν για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, γεύονται προϊόντα ποιότητας και επωφελούνται από τη διατροφική τους αξία. Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς να απολαύσει κανείς το καλό φαγητό», δήλωσε ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, διατίθενται κάθε σχολικό έτος 150 εκατ. Ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 100 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αν και η συμμετοχή είναι προαιρετική, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προτίμησαν να συμμετέχουν είτε στο σύνολο ή σε μέρος του προγράμματος.
Η κατανομή των πιστώσεων σε κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2018-19 εγκρίθηκε και εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018.
Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept