10χρόνια προσφοράς συμπληρώνει η Ελληνική εταιρεία μελέτης ΔΕΠΥ 

Διοργανώνει ημερίδα το Σάββατο

112

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΕΕΜ ΔΕΠΥ) συστάθηκε με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  τον Ιούνιο του 2008 στην Αθήνα . Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, τα μέλη της προέρχονται κυρίως από το χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης, ο δε κύριος σκοπός είναι να επιτελέσει επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο συμβάλλοντας με τη δράση της κυρίως

1.Στην επιστημονική μελέτη, αξιόπιστη αξιολόγηση και σύγχρονη αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ, διεθνώς ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), των επιπλοκών της και των συνδεομένων με αυτή διαταραχών στις ελληνικές τους διαστάσεις,

2. Στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικών επαγγελματιών που σχετίζονται με την ανίχνευση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της στην ταχύτατα εξελισσόμενη διεθνή επιστημονική γνώση στη ΔΕΠΥ και τα συναφή επιστημονικά θέματα,

3. Στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των δυσμενών συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ,

4.Στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας και στην αναίρεση επιστημονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ.

Το  Σάββατο, 13/10, καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να παραβρεθούν στην ημερίδα με τίτλο:  «ΔΕΠΥ & Χρόνος» , ώρα 9.00 – 14.30, στο Υπουργείο Παιδείας (Αίθουσα Ζακλίν ντε Ρομιγύ) – Μαρούσι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΠΥ

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής/γενικής υγείας, εκπαίδευσης & αποκατάστασης, γονείς, ενήλικες με ΔΕΠΥ και κάθε ενδιαφερόμενο.

Δείτε το Πρόγραμμα

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept