Γιατί το παιδί μου τραυλίζει;

128

 {C71B3B40-D6F8-4B03-972C-A777BF42B225}_logos

Όσοι παρουσιάζουν πρόβλημα τραυλισμού αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα στην καθημερινή επικοινωνία τους. Αν και δεν μπορεί να θεραπευτεί εντελώς, η εκφορά του λόγου μπορεί σαφώς να βελτιωθεί.

Ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. Περίπου το 60% με 80% των περιπτώσεων καταφέρνει να διαχειριστεί με επιτυχία τα προβλήματα στην εκφορά του λόγου, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό δεν μπορεί να τα ξεπεράσει.

Ο τραυλισμός παρατηρείται συχνότερα σε άνδρες, παρά σε γυναίκες και εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή επανάληψης φθόγγων, συλλαβών ακόμη και ολόκληρων λέξεων, ενώ συχνά συνοδεύεται και από τα παρατεταμένα κενά μεταξύ των λέξεων.

Οι επιστήμονες συγκλίνουν στο ότι η εμφάνιση τραυλισμού σχετίζεται με νευρολογικά ή ψυχολογικά αίτια. Υπό πίεση, η εμφάνισή του εντείνεται. Ωστόσο, υπεύθυνα θεωρούνται σήμερα και τα γονίδια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα δύο τρίτα των περιπτώσεων συνδέονται με κάποιου είδους κληρονομικότητα.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept