Γιόγκα και ευεξία

601

Γενικά μιλώντας, η έννοια της ευεξίας είναι δισυπόστατη. Αναφέρεται τόσο στην καλή ψυχική όσο και στην καλή σωματική κατάσταση. Από κλινικής άποψης, η ευεξία ορίζεται ως η απουσία αρνητικών συνθηκών, ενώ από ψυχολογικής άποψης ορίζεται ως η κυριαρχία θετικών ιδιοτήτων (Fraillon, 2004). Ο ορισμός της ψυχικής ευεξίας περιλαμβάνει 6 βασικές διαστάσεις (Ryff, 1989):

  • Αυτοαποδοχή.
  • Θετικές διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Αυτονομία.
  • Αίσθηση σκοπού.
  • Προσωπική εξέλιξη.
  • Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος κόσμου.

Παρελθοντικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η γιόγκα συνδέεται στενά με αρκετές από τις προαναφερθείσες διαστάσεις της ευεξίας, συμπεριλαμβανομένων της αυτοαποδοχής (Schure, Christopher, & Christopher, 2008), της αυτονομίας (Gonçalves, Vale,  Barata,  Varejão, &  Dantas, 2011) και της αίσθησης του σκοπού (Voigt,  Howat, &  Brown, 2010). Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες (Callander, 2013) έδειξαν ότι συγκεκριμένα τελετουργικά μέσα και τεχνικές της γιόγκα αυξάνουν τις πιθανότητες δημιουργίας θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης. Ο βαθμός της ψυχικής ευεξίας σχετίζεται με αρκετές καταστάσεις και μια σειρά από ζητήματα που μας απασχολούν, συμπεριλαμβανομένων της σωματικής υγείας (Diener &  Chan,  2011),  της μακροζωίας  (Danner,  Snowdon,  & Friesen,  2001),  της ικανοποίησης από την ίδια τη ζωή  (Diener,  2000; Schimmack,  Radhakrishnan,  Oishi,  Dzokoto,  & Ahadi, 2002) και των ανθρωπίνων σχέσεων (Ryan & Deci,  2000).  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός της κοινωνικής μας συνείδησης προσδιορίζει την ύπαρξη ή μη ψυχικής ευεξίας (Aknin  et  al.,  2013;  Kahana,  Bhatta,  Lovegreen, Kahana, & Midlarsky, 2013; Ryan & Deci, 2000; Ryff &  Singer,  1996),  πιθανόν επειδή σχετίζεται με το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων που συνάπτουμε με τους γύρω μας.  Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί, το ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής συνείδησης και  η ομαδικότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ψυχικής ευεξίας. Ως εκ τούτου, υποστηρικτικές συμπεριφορές, όπως η προσφορά βοήθειας σε ένα φίλο, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου για την οικοδόμηση σταθερών, υγιών σχέσεων και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών τόσο με τα μέλη της οικογένειας όσο και με τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ανήκουμε (Keltner  &  Kring,  1998).

Στις ΗΠΑ περίπου 40.000.000 ενήλικες υποφέρουν από άγχος, δηλαδή περίπου το 18% του ενήλικου πληθυσμού. Έτσι, στη συγκεκριμένη χώρα το άγχος αποτελεί την πιο συνηθισμένη και συχνή πνευματικής φύσεως ασθένεια. Ωστόσο, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν διαγνωστεί με κάποιο είδος διαταραχής που σχετίζεται με το άγχος μπορεί να βιώνουν την εσωτερική ένταση, το στρες και την αγωνία σε καθημερινή βάση. Η ενασχόληση με τη γιόγκα όχι μόνο θα μπορούσε να συμβάλει στη διαχείριση του άγχους αλλά επίσης βοηθάει στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων του στρες και της κατάθλιψης. Μέσω της γιόγκα θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή και τη συγκέντρωσή μας στο σώμα μας και στην αναπνοή μας, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση και την εκτόνωση της σωματικής μας έντασης και κατ’ επέκταση τη μείωση του άγχους μας. Η γιόγκα βοηθάει ολόκληρο το σύστημά μας να χαλαρώσει. Το σώμα μας είναι προγραμματισμένο ώστε να θεραπεύεται με τρόπους φυσικούς. Το στρες της καθημερινότητας είναι ο κύριος παράγοντας που παρεμποδίζει τη διαδικασία της σωματικής μας θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης η γιόγκα εξουδετερώνει τους στρεσογόνους παράγοντες, ενώ τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης συνεχίζονται και μετέπειτα, διαρκώντας μερικές ώρες.

Διαβάστε επίσης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept