ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ! Γιατί τα "νυχτοπούλια" κινδυνεύουν σοβαρά από Διαβήτη 2

41

melatonin
Η μελατονίνη, η φυσική ορμόνη του ύπνου αναστέλλει την έκκριση ινσουλίνης μεταξύ των ανθρώπων μέσω μια συχνά απαντώμενης παραλλαγής στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον υποδοχέα της μελατονίνης στα κύτταρα και μπορεί να βοηθήσει στην ερμηνεία του υψηλότερου κίνδυνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Το ένα τρίτο του γενικού πληθυσμού (30%) φέρουν τη μετάλλαξη η οποία κάνει τα παγκρεατικά βήτα κύτταρα πιο ευαίσθητα στη μελατονίνη και ακολούθως μειώνουν την ικανότητά τους να εκκρίνουν ινσουλίνη.
Τα νέα δεδομένα που μπορούν να εξηγήσουν γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται νύχτα ή έχουν διαταραχές του ύπνου μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, και ίσως να βοηθήσει στο σχεδιασμό νέων φαρμάκων.
Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της μετάλλαξης του γονιδίου 1b του υποδοχέα μελατονίνης (MTNR1B), θα μπορούσα να βοηθήσει στο στο σχεδιασμό νέων φαρμάκων δήλωσε ο, Hindrik Mulder, MD, PhD, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία.
Σύμφωνα με το Δρ Mulder τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενες εργασίες από το 2009, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που είχαν την παραλλαγή του γονιδίου είχαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο στην παρούσα μελέτη υπήρχε και η αντίστοιχη κλινική έρευνα.
Αυτό που παρατήρησαν οι ερευνητές, είναι ότι τα κύτταρα παγκρεατικών νησιδίων στουν ανθρώπους που φέρουν την παραλλαγή του γονιδίου MTNR1B είχαν περισσότερους υποδοχείς μελατονίνης. Εκείνοι που είχαν δύο αντίγραφα της συγκεκριμένης μετάλλαξης είχαν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό υποδοχέων επί των κυττάρων των νησιδίων από εκείνους που είχαν ένα.
Η κλινική εξέταση ξεκίνησε με την λήψη δειγμάτων από 23 μη διαβητικά άτομα που ήταν φορείς δύο αντιγράφων του μεταλλαγμένου γονιδίου και 22 μη φορείς. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν περίπου στην ίδια ηλικία και είχαν παρόμοιο δείκτη μάζας σώματος (BMI). Επίσης δεν υπήρχε διαφορά στο οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.
Οι συμμετέχοντες χορηγήθηκαν με 4 mg μελατονίνης πριν τον ύπνο για πάνω από 3 μήνες. Μέχρι το τέλος της μελέτης, τα άτομα χωρίς το μεταλλαγμένο γονίδιο είχαν σημαντικά μεγαλύτερη έκκριση ινσουλίνης από αυτούς με την μετάλλαξη και ήταν σε θέση να ρυθμίσουν πιο αποτελεσματικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
Ο Δρ Mulder δήλωσε ότι τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν άμεσα στο πιοι και πόσο πρέπει να λάβουν μελατονίνη και πόσο. Ο ίδιος σημειώνει ότι η μελατονίνη δεν είναι διαθέσιμη χωρίς ιατρική συνταγή αντίθετα με άλλα μέρη όπως οι ΗΠΑ.
 
 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει