Άρθρα με ετικέτες: ψυχολογική υποστήριξη

ψυχολογική υποστήριξη

Γραφείο ψυχολογικής στήριξης ηλικιωμένων δημιούργησε ο Δήμος Χαϊδαρίου

Τα τελευταία χρόνια τα αιτήματα για στήριξη και συμβουλευτική από ηλικιωμένους κατοίκους αυξάνονται συνεχώς γιατί οι νέες συνθήκες οικονομικές και κοινωνικές (ανεργία, προβλήματα στην παιδεία κλπ) πιέζουν την οικογένεια η οποία «στηρίζεται» τελικά στον ηλικιωμένο συνταξιούχο ή εγκαταλείπει το μέλος που δεν μπορεί να την στηρίξει και είναι ευάλωτο.…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept